Mediatiedot

Mainosta Maailman Kuvalehdessä!

Yli 30-vuotias Maailman Kuvalehti on ajattelevien maailmankansalaisten oma lehti. Se kertoo tarinoita ympäri maailman, taustoittaa ja syventää uutisvirtaa.

Ilmoittamalla Maailman Kuvalehdessä tavoitat tiedostavat ja avarakatseiset ihmiset. He haluavat tehdä eettisesti ja ekologisesti oikeita valintoja. He ovat omien verkostojensa mielipidevaikuttajia ja aktiivisia kaupunkilaisia, jotka arvostavat kulttuurielämyksiä, kaupunkikulttuuria ja haluavat vaikuttaa maailmaan myös kuluttaessaan.

Maailman Kuvalehti on palkittu aikakauslehti. Se ilmestyy 7 kertaa vuodessa, ja sillä on yli 8000 lukijaa. 

Lukijat

Lehden tyypillinen lukija on koulutettu, kaupunkilainen edelläkävijä. Hän on kiinnostunut vastuullisesta kuluttamisesta ja haluaa omalta osaltaan vaikuttaa maailman tilaan. Hän haluaa ymmärtää laaja-alaisesti maailman tapahtumia ja janoaa tietoa, uusia näkökulmia sekä taustoja myös valtamedian ulkopuolelta.

Lähes kaikki lukijoista (95 %) haluavat lukea Maailman Kuvalehden mieluiten painettuna. Yli puolet lukijatutkimukseen(*) vastanneista lukee lehden lähes kokonaan ja arkistoi vanhat numerot.

Lukijatutkimus

Lehden lukemistapa noudattelee erittäin sitoutuneen lukijakunnan lukemistapaa. Lehden parissa vietetään aikaa keskimäärin 63 minuuttia. Se on selvästi pidempi aika kuin järjestö- tai harrastelehdillä, joiden keskiarvo on yleensä 39 minuuttia. Jos tarkastellaan yhden numeron lukijamäärää taloudessa, Maailman Kuvalehti pärjää siinäkin vertailussa: lehteä lukee keskimäärin 2,3 henkilöä, kun muita järjestölehtiä lukee keskimäärin 1,7 henkilöä.

(*) Taloustutkimus Oy: Maailman Kuvalehden lukijatutkimus/Kepa ry 2014

 

"Maailma on koko ajan pienempi, mutta ongelmat yhä monimutkaisempia. Kun rohkenet katsoa kauas, näet selvemmin myös lähelle. Meissä on enemmän yhteistä kuin erilaista."

Anni Valtonen
Päätoimittaja
Maailman Kuvalehti